At Home In

Jerusalem

Real estate, investment and entrepreneurship

All rights reserved to At Home In Jerusalem Real Estate Development © 2019

Email : 

Address :

Yad Harutzim 5, Jerusalem.

למעבר ל - "תצוגת רחוב" גרור את האיש הצהוב.

למידע נוסף :
₪ 3,650,000
הורקניה

​ברסקו עסקה נדירה, דירת גן בנוי 140 מ"ר + גינה היקפית 300 מ"ר בשימוש בלעדי, עם היתר ביד להרחבה של 100 מ"ר נוספים , בניין קטן של 2 קומות עם מרפסת. לשיפוץ טוטאלי.

סוג נכס :

מעלית

מחסן

משופץ

מזגן

מרפסת

חנייה פרטית

גישה לנכים

ממ"ד

מרוהט

6

140 (240)

0

דירת גן

מ"ר :

חדרים :

קומה :

רסקו

למסך מלא לחץ על התמונה.