top of page
פרויקטים & בנייה חדשה
רבי מאיר 8 - הדמיה.jpg

בשלבי הוצאת היתר בנייה

רבי מאיר 8 - קטמון הישנה

ציפורה 3.jpeg

בשלבי הוצאת היתר בנייה

ציפורה 3 - בקעה

אסתר המלכה 6.jpeg

אסתר המלכה 6 - בקעה

בשלבי הוצאת היתר בנייה

גדעון 24.jpeg

גדעון 24 - בקעה

בשלב החתמת דיירים

גלעדי 9.jpeg

גלעדי 9 - ארנונה

בשלבי הוצאת היתר בנייה

שופן 6.jpeg

שופן 6 - טלביה

בשלבי הוצאת היתר בנייה

עמנואל הרומי 23.jpeg

עמנואל הרומי 23 - תל אביב

בשלבי הוצאת היתר בנייה

עמנואל הרומי 9.jpeg

עמנואל הרומי 6 - תל אביב

בשלבי הוצאת היתר בנייה

bottom of page