top of page
וולטר אבלס 5

פרויקט חדש בארנונה ליד בית הנציב

אלמנטים אדריכליים יפהפיים בבניין, פרויקט יוקרתי עם פארק בכניסה לבניין, לכל דירת חניה ומחסן. הדירה מוכנה ומרוצפת, כניסה דצמבר 2021

תיאור

תכנית דירה

#

קומה

חדרים

שטח

מחיר

מרפסת

SOLD

8

4.7

SOLD

64

2

3

47

46

3

3

88

SOLD

6.5

3

80

3

48

."למעבר לצפייה ברחוב יש לגרור את "האיש הצהוב

whatsapp-icon-concept_23-2147897840_edit
bottom of page